Ga naar de inhoud
Privacyverklaring
 
van W.A. Vijn te Opperdoes.

W.A. Vijn te Opperdoes respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij committeren ons aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
Door middel van deze privacy verklaring wil W.A. Vijn te Opperdoes duidelijkheid scheppen in hetgeen wij met uw persoonlijke gegevens doen.
 
De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:
 
Ø     Persoonsgegevens
Ø     Reparatie en leverings gegevens
Ø     Bezoekersgegevens

Persoonsgegevens
 
U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld als het een reparatie van een apparaat betreft. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier of telefonisch. De op deze wijze ontvangen persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die wij op deze wijze verzamelen, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot een bezoek of levering en reparatie etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit een bestelling, reparatie of iets anders op een invulformulier op geven, ontvangen een e-mail met een kopie van het verzonden bericht, zij die telefonisch een opgaven doen worden niet anders dan wat strikt noodzakelijk is genoteerd om de klant te bezoeken of op andere wijze informatie te verstrekken. W.A. Vijn te Opperdoes zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde reparatie of andere informatie te leveren bij bijvoorbeeld een garantie geval aan een door W.A. Vijn te Opperdoes geleverd apparaat.

Reparatie en leveringsgegevens
Alle informatie m.b.t. levering als ook van reparatie aan uw huishoudelijke aparaten, worden op een betrouwbare manier bij ons opgeslagen.
Dit omdat wij dan toch een overzicht hebben van het bij u geleverde apparaat en/of reparatie daarvan.
Ook is het in veel gevallen belangrijk om de aankoop of reparatie datum van dergelijke apparten te kunnen achterhalen.
Ook deze gegevens blijven bij ons betrouwbaar opgeslagen en worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor deze zijn opgeslagen.

 Bezoekersgegevens
Er worden geen bezoekersgegevens van onze website bijgehouden.
Tel 0227-547303 - GSM/WhatsApp 06-53771715
Terug naar de inhoud